Política Territorial

Consulte nesta sección toda a información relacionada con Política Territorial
Política autonómica

Política autonómica

Información sobre o sistema autonómico español, o seu réxime xurídico e as relacións da Administración Xeral do Estado coas Comunidades Autónomas.

Política local

Política local

Información sobre as accións desenvolvidas polo Ministerio no ámbito local, nas vertentes da cooperación tanto institucional como económica. Así mesmo, poderá acceder ao Sistema de Información Local e á normativa sobre o réxime local.

Sistema de Información do Mercado Interior (*IMI)

Sistema de Información do Mercado Interior (*IMI)

A cooperación administrativa no Espazo Económico Europeo ten no sistema *IMI unha ferramenta esencial. Participan nel numerosas autoridades públicas estatais, autonómicas e locais para garantir os dereitos dos cidadáns e empresas no mercado interior, en comunicación coas súas homólogas doutros Estados membros.

Internacional

Internacional

Participación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en asuntos europeos.

Administración Periférica del Estado

Administración Periférica del Estado

Participación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en asuntos europeos.