Informes de Evaluación

Avaliación de Políticas Públicas 2016

Informe de diagnóstico de la evaluación en la Administración General del Estado 2021

Avaliación de Políticas Públicas 2016

A continuación recóllense os informes de avaliación de políticas públicas e documentos metodolóxicos de interese relacionados coa avaliación e a función avaliadora, ordenados cronoloxicamente. Entre eles pódense consultar os informes de AEVAL ata 2016 que constitúen patrimonio documental nesta materia.

Informes de avaliación de políticas públicas 2015

Informes de avaliación de políticas públicas 2013

Informes de avaliación de políticas públicas 2011

Informes de avaliación de políticas públicas 2010

Informes de avaliación de políticas públicas 2009

Informes de avaliación de políticas públicas 2008

Informes de avaliación de políticas públicas 2007