Estadístiques de traspassos: Traspassos aprovats (1978-2019) i Plens de Comissions Mixtes de Transferències per Legislatures estatals

S'ofereixen dades estadístiques sobre l'activitat en matèria de traspassos des de 1978 (inclosa la fase preautonòmica de transferències) fins a l'actualitat.

Traspassos aprovats per a les Comunitats Autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla -1978 a 2019- (PDF · 41,98 KB)

Resum de Comissions Mixtes de Transferències per Legislatures estatals (PDF · 42,41 KB)